Utgrävningen är klar, men mycket jobb kvarstår fortfarande i laboratoriet.

Både osteologer och arkeologer fortsätter arbetet på Campus Gotland med att fyndhatera material som hittades under de 4 veckorna på utgrävningen i Buttle.

Osteologerna och arkeologerna är uppdelade i två grupper där osteologi studenterna jobbar med att identifiera ben som grävdes fram under utgrävningen och skriver en gemensam rapport och presentation till varje schakt. Eftersom några schakt inte hittade mycket ben arbetar även B studenterna med att identifiera ben material från en äldre utgrävning av Buttle som gjordes 2016. Den äldre utgrävningen går att läsa på samma blogg, som sträcker sig från Maj till Juni 2016.


Arkeologerna arbetar även med fyndlista av materialet såsom kol, keramik, och klassificerar keramiken till bland annat rödgods och svartgods. Det blev även ett större projekt att gallra kol, detta menas att kol som inte blev inmätt eller legat intill en relevant kontext såsom stolphål, makuleras. Vidare jobbar arkeologerna för fullt med powerpoints till Fredagens presentation som är det slutliga uppgiften i kursen.

Alexander Andreeff tycker att årets B-studenter samt Masterstudenterna har arbetat mycket bra, och är imponerad av deras insatser i fältet, han känner sig stolt över sina studenter.

“Det bästa sättet att lära är att lära ut, och detta har masterstudenterna lyckats med. Eleverna har fungerat bra i alla grupper. Alla har lyckats jobba på bra med bibehållet arbetsmoral, trots motgångar som dåligt väder några dagar. Fynden har varit intressanta, detta trots att vi inte hittade någon grav. Men med det sagt betyder det att vi har löst en fråga och möjligtvis fått svar på en annan. Efter studenternas arbete och fynd har vi fått en bättre förståelse av området. En viktig del är att kunna utesluta gamla teorier kring vad dessa stenrösen skulle kunna vara då vi misstänkte först att det handlade om gravar, men fynden pekar på boplats aktiviteter. Slutligen har denna utgrävningen gett en god grund och gör det betydligt lättare att planlägga för utgrävningen som kommer ske nu i sommar, den utgrävningen kommer att fortsätta i Buttle runt samma område. Utgrävningen sker då eventuellt av två gravar med tydlig kantlinje samt två schakt där två boplatser kan ha tänkas legat.”

Hanna, Master student tycker följande “Det har gått bra, men det är synd att vi inte hittade några gravar, eller att vi hann med att gräva ut hela schakt 56 samt 57. Vi har försökt vårt bästa att lära ut det vi kan på ett pedagogiskt vis, och många B-studenter har tagit till sig vad vi har sagt. Nu när vi har kommit tillbaka till Campus Gotland efter utgrävningen har vi vågat släppa tyglarna om B-studenterna och låtit dem arbeta lite mer självständigt med fyndhantering samt rapportskrivandet, detta då studenterna får en chans att förstå hur denna process fungerar och förbereder dem för framtida arbeten.”

Lycka till med med arbetet inför fredagen alla studenter! // Max och Jaucqline

The Incredible journey – archaeological edition

Homo Sapiens Archaeologicus är vad många inte kanske tror helt begränsad till sitt naturliga habitat schakt och provgropar. Ibland gör Homo Sapiens Archaeologicus otroliga vandringar i jakt på ny erfarenhet och kunskap. Idag 3/5-19 pågick en sådan vandring. Äventyret begav sig till platserna.
Baraberget ,Bara ödekyrka ,Stort gravfält i Vallstena Bronsåldershögen ”Grönhaug” med angränsande tidigneolitiska boplatser, Västerbjers stor gropkeramisk lokal i Gothem ,Tjelvars grav + Fornborgen i Botvalde , Gothemshammar,Kastalen vid Gothems kyrka,Bjärs hög , Trullhalsar. Stort järnåldersgravfält med resta stenar,Båtickeröset i Anga sockenn,Hällkista i Kräklingbo socken. Nedan finns bilder på hur detta kan se ut.

Dokumentation av en arkeolog som dokumenterar vid Bjärs Hög
Utsikten från Båtickeröset var vackert. Tre hästar gjorde arkeologerna sällskap i hagen


Från en annan hög vid Båtickeröset. Kanske ett framtida albumbild
Frigående arkeologer vid Bara Ödekyrka , som för övergavs under 1600- talet
Ibland får även arkeologer storhetsvansinne , här ser vi Austin härma självaste Påven
Ledaren för vandringen , Paul Wallin visar vägen till en hällkista i Kräklingbo (centralt i bild). Denna hällkista dateras till neolitikum.
Det är viktigt att tänka på mimiken som arkeolog , här i egenskap av Paul som visar fornborgen i Botvalde
Raska steg mot kastalen i Gothem
Vi avslutar detta blogginlägg genom att önska alla läsare en trevlig helg och genom att påpeka att ingen arkeolog kom till skada under vandringen och alla kom hem säkert

Excavation’s End

After three weeks at Dibjärs, we have finally reached our stopping point and must say goodbye to the site. The final day was, predictably, spent by most students filling in previously-excavated trenches. Through the cold and the heat, the Gotland master’s students have worked tirelessly to shed light on this untouched site and gain an understanding of its dating. But as seems to be the case on many excavations, many of the most interesting finds came at the last minute– as you see below!

Test Pit 9

Just before closing test pit 9, Emma found a quintessentially Gotlandic artefact– a Gotlandic coin, with the sheep insignia in tact on one side! She also found some iron slag in the same timeframe. All that was left after that was documentation.

A Gotlandic coin from test pit 9, preliminarily dated to 1360-1450 (via an emergency text to Christoph Kilger of Uppsala University).
Iron slag from test pit 9.
Emma takes 3D photos of test pit 9 before closing it up.

Test Pit 12

In test pit 12, Adam reached bedrock and discovered even more clay underneath the corner-rock which has been speculated to have been part of a construction. But alas, the investigation couldn’t be conducted more fully since it was our last day.

Adam digs in test pit 12 to discover more clay just above the bedrock.

Trench 3

Trench 3 had an exciting last day at Dibjärs, when they found the skull of a child inside of the stone cist. In addition, other bones were found such some milk teeth, vertebrae, and a humerus. However, for preservation’s sake, the remains were left undisturbed, 3D photographed, and filled over at the end of the excavation. They spent the remainder of their time documenting the trench and backfilling it.

The two cranial fragments within trench 3’s stone cist.
A better view of the cranial fragments and the humerus in trench 3.

Backfilling

The students were ”feeling the burn” today as they all broke their backs to backfill the remaining open trenches and test pits. Every fika break was sorely (pun intended) needed today!

Emilia, Emmelie, and Hannah work hard to backfill trench 2.
Trench 2 almost fully backfilled. Almost 8 cubic meters of material were moved into this trench alone!
Alexander puts the finishing touches on trench 1 as we wrapped up for the day.

In Summary…

With the excavation concluded, we can definitely say we accomplished the mission we set out to complete: provide a dating for the ancient remains at Dibjärs. But as it turns out, the site has a long and complicated past. Located just on the edge of what was formerly a mire, the Hörsne river had, from the Stone Age until the Medieval period, provided both an advantage in trade and communication as well as given a defensive advantage to the site by encircling it on three sides.

With the finds of seal-tooth necklace pieces, the two stone cists, and some worked flint, it is safe to say that the site had some activity in the Stone Age. The extent of this activity is inconclusive at this time, but further analysis may yield answers. Skull fragments deposited near a small amount of bronze slag also a possible indicator of a Bronze Age connection. In addition, iron horseshoe rivets, iron nails, and iron slag give it a distinctly Iron Age or Medieval character. And then there is the case of the Gotlandic coin, which obviously gives the site some kind of association with the Medieval period. Whether the site was consistently inhabited over this broad time period is not known, but there was certainly several distinct eras of activity at the site indicating re-habitation if not possibly a continuity of use.

Perhaps someday, more excavations may reveal the many nuances of the site and its level of activity. Until that day, us students at Campus Gotland are sure proud that we have been the springboard for future investigations at Dibjärs!

Starting in May, we will move from Dibärs to investigate a grave field at Buttle Änge with the B-students.

Vi ses i Buttle!

// Austin

Näst sista dagen i Dibjärs

Eftersom imorgon är sista dagen i Dibjärs har vi jobbat med att få klart det sista och avsluta så mycket så möjligt innan vi åker imorgon.

Schakt 2

Idag har arbetet i Schakt 2 avslutats då de har kommit ner till sanden. De har gjort en ritning av schaktets profil och har även skrivit klart alla kontextblanketter (som innehåller all information om schaktet). Hanna och Emmelie har nu börjat fylla igen några av de tidigare provgroparna.

Hanna och Emmelie gräver upp jord att fylla provgroparna med

Provgrop 4

Sören jobbar på i provgropen och har hittat en planka i den vattenfyllda delen av schaktet. Idag har han gjort profilritningen som visar de olika jordlagren som har grävts fram i provgropen.

Plankan som delvis ligger under vatten
Sören mäter för profilritningen

Provgrop 8

I provgropen har Emilie under dagen tagit sig igenom kontext 2, vilket bestod av ett jordlager, och kommit ner till berggrunden. Idag hittades det keramik, en träbit, och järnfragment. Även här ritades det profilritningar innan gropen fylldes igen.

Emilie gör profilritningen för provgropen

Provgrop 9

I provgrop 9 där jag (Emma) gräver är det fortfarande en bit kvar till berggrunden. Schaktet innehåller mest jord och rötter med ett fåtal fynd. Kol, träbitar, och hästskosömmar har hittats under dagen.

Provgrop 9
Hästskosömmarna från provgrop 9

Provgrop 10

Även i provgrop 10 är arbetet avslutat. Efter att ha kommit ner till berggrunden ritade Austin profilritningar och fyllde sedan igen provgropen. Ingenting hittades idag i schaktet förutom en tryffel!

Austin hjälper till med att fylla igen provgropar

Provgrop 12

I provgrop 12 håller Adam på att gräva sig djupare ner i schaktet mot berggrunden. Under dagen har han hittat kol, lera, och ett ben från en grisfot.  

Adam gräver i provgrop 12
En påse fylld med lera från provgrop 12
Adam visar hur det fragmenterade grisbenet ska sitta ihop

Provgrop 13

Berggrunden i provgropen nåddes idag och även Petra gjorde profilritningar och fyllde igen schaktet.

Petra och den igenfyllda provgropen

Schakt 3

I schakt 3, där Eric och Oskar gräver, har det hänt mycket under dagen. I schaktet finns det en eventuell hällkista, möjligtvis två. De har under dagen grävt sig djupare ner i schaktet och har även tagit bort vad som kan ha varit ett stenlock till en av hällkistorna. De har även 3D-fotograferat de olika lagren för att kunna se skillnader som sker under grävandet. Idag har det hittats två sältänder som har hål sig, vilket visar att de har bearbetats av människor. Mer människoben har också hittats, bland annat fotrotsben, skalltak, och bitar av en ulna (armbågsben).

Oskar och Eric gräver i schakt 3
Sältänderna från schakt 3
Fotrotsben från människa
En del av skalltak
Tre delar av en ulna (armbågsben)

Det var allt för idag! Ha det bra! / Emma

Grävningen lider mot sitt slut

Det är den tredje sista dagen och grävningen börjar lida mot sitt slut, och självfallet börjar fynden spruta upp ur marken – i alla fall på vissa håll.

Hos Sören, i provgrop 4, har två jordprover tagits. Ett av dessa prover tyder på att jorden fortsätter cirka 35 centimeter ner i det ena hörnet av schaktet, i en annan del börjar dock berggrunden ge sig till känna. Under dagen har Sören hittat några träbitar som han ska titta lite närmare på, och han fortsätter grävandet längs kanten på den stora slipstenen i kanten av schaktet. Ån, som rinner fram precis bakom Sörens fötter, har börjat tränga sig på schaktet som nu delvis ligger under vattennivån. Detta gör att vatten sipprar in och samlas i delar av schaktet och måste tömmas titt som tätt allt efter som Sören fortsätter grävandet.

Är det inte en å man tampas mot är det myror – hos Austin, i provgrop 10, börjar dessa små rackare gå honom på nerverna. Men han har iallafall haft det varmt och skönt under dagen, då hans provgrop ligger i lä – till skillnad mot många andra schakt där det har blåst kraftigt. Gällande dagens fynd har det kommit fram två hästskosömmar samt en liten bit järn av något slag.

Två stycken hästskosömmar, påträffade i Austins provgrop.

Myrorna går en inte bara på nerverna, ibland går de bokstavligt talat på en – i provgrop 13 försökte fem myror dra en stackars mask över Petras ben, vilket roade henne måttligt. Förutom myr-invasion har Petra under dagen hittat en hästskosöm, en bit keramik och några moderna spikar – och berggrund!

En aningen böjd hästskosöm, påträffad av Petra.

Hos Emma, i provgrop 9, har det under dagen dykt upp en fårtand, en liten kolbit och en skärva glas som tycks höra till modern tid.

En fårtand påträffad i Emmas provgrop.

Även hos Emilie, i provgrop 8, dök det upp en fårtand och kol, samt mer keramik, en hästskosöm och en stor, bearbetad flintkärna.

En bearbetad flintkärna som hittades av Emilie.

Grävningen i schakt 2 avslutades idag och schaktet har dokumenterats med hjälp av 3D-fotografi. I övrigt har det under dagen kommit fram lite kol och flinta, men de provgropar som grävts inuti schaktet har inte gett några resultat.

I det nya schaktet – schakt 3, som öppnades igår av mig och Oskar – har det däremot hänt grejer! Under morgonen såg det dock mörkt ut, då vi endast grävde fram hink efter hink med sten. Men efter ett tag hoppade jag till av förvåning efter att ha grävt fram en hel, obränd halskota. Och inte vilken halskota som helst – en människokota! Detta fick mig och Oskar att tagga till, och snart hittade vi ännu en kota, samt toppen på ”tappkotan” – en av de översta halskotorna som kan användas vid en könsbedömning. Vi hittade även en knäskål, ett revben, en tand, falanger och bitar av ett skalltak.

Mänsklig halskota, påträffad i schakt 3.

Mot slutet av dagen fick vi förstärkning till vårt schakt av Hanna, som tog över Oskars position då Oskar började öppna upp schaktet ytterligare en kvadratmeter mot norr – i samma riktning som vi hittade koncentrationen av ben. Även Emmelie kom och hjälpte till efter att ha avslutat arbetet i schakt 2.

Diverse mänskliga benfragment som påträffades i schakt 3.

Hanna hann inte gräva länge innan hon fick fram formen av vad som kan vara en hällkista – det märkliga är dock att själva kistan tycks vara tom och benen verkar ha hamnat utanför kistan. Möjligtvis kan detta bero på att jorden har blivit omrörd, eller så har vi helt enkelt inte grävt tillräckligt djupt (och girigt) än. Vi får se vad morgondagen bringar!

Schakt 3. I den nedre delen av bilden är den nyöppnade rutan av schaktet. Mot den övre kanten av schaktet skymtar man två stenar som står på högkant, som möjligtvis är två av väggarna av den troliga hällkistan. Benfragmenten påträffades i vad som nu är mitten av schaktet, i den högra kanten mot den nya rutan.

Tack för mig! //Eric

Ny vecka nya tag

Nu har vi vilat upp oss under påsken och kör på med en ny vecka ute i Dibjärs.


Schakt 1

I Schakt 1 så jobbade Emma och Austin på med att göra klart det sista i Schaktet och det innebär en sista 3D fotografering av schaktet samt att rita av profilen så denna är dokumenterad. imorgon ska dom när ljuset är bättre även fotografera profilen dom ritat av.

Alexander kollar hur profilritningen går för Emma och Austin i Schakt 1.

Schakt 2

I schakt 2 har Olivia, Emilia, Hanna och Petra arbetat sig vidare ner i kontexten. Det var här det mest spännande under dagen skedde då man i schaktet påträffade kremerade människoben. Detta kunde man se på att det hittades tänder och kranium bitar med suturer. det var en stor ansamling de påträffade under två stora stenar central i schaktet i den troliga stenmuren i vallen. Kan det ha varit en grav här? Detta kommer dem att undersöka vidare.


Oliva tar en paus i benletandet medens Hanna tar över och plockar benfragment i schakt 2. Elfrida hjälper till mellan pauserna mellan inmätningar med totalstation
Massa kremerade benfragment i schakt 2
Kranium fragment med sutur i schakt 2

Provgrop 4

I provgrop 4 nere vid vattnet arbetar Sören vidare med jorden runt stenen och har påträffat mera träbitar vid stenen. Träbitarna är bra bevarade då de har legat i vattnet.

Sören utvidgar sin provgrop och arbetar sig neråt vid stenen.
Träbitarna påträffade intill stenen i Provgrop 4

Provgrop 5 och 12
Adam har idag fokuserat på att gräva klart och dokumenterat klart provgrop 5. Dokumenterat med att fota och rita profil. När Adam var klar med detta påbörjade han med provgrop 12. Med provgrop 12 hoppas man på att finna tecken på att vi kan koppla samman provgroparna 1-3 och provgroparna 5-7 med schakt 2. Provgrop 12 ligger i en sänka närmare schakt 2.

Provgrop 7

Erik grävde klart och dokumenterade klart provgrop 7 under dagen, Inga fynd påträffades i denna grop.

Provgrop 8

I provgrop 8 arbetade jag (Emilie) mig ner genom torven in i kontext 2. i kontext 2 påträffades en stor samling keramikfragment i det nordöstra hörnet av gropen. har även påträffat en hästskosöm samt ben från nått större djur troligtvis nöt.

Hästskosöm i pg8
keramik fragment i pg 8

Provgrop 9 och 10

När Emma och Austin var klar med profilritningen av Schakt 1 arbetade dom vidare med sina provgropar men har inte påträffat nått i dem idag.

Provgrop 11
Oskar började idag med provgrop 11 men kom ner direkt efter torven till berggrunden vilket visade att detta område inte var något intressant.

Berggrunden i provgrop 11.

Provgrop 13

Då det var lite plats att gräva på i Schakt 2 när man påträffade benen så började Petra med att gräva provgrop 13. Denna grop ligger på en liten förhöjning på den väg som är ut markerad på historiska kartor mellan vallarna och leder ner mot vattnet där det nog har varit ett vad över vattnet.

Schakt 3

Då både Oskar och Erik var klar med sina provgropar och att det påträffas människoben i Schakt 2. Vill vi undersöka en liten förhöjning mellan schakt 1 och 2. Kan detta vara en liten gravhög? Eller vad kommer vi hitta? det får vi veta mer om senare i veckan

Det var allt denna dag /Emilie

Dag 7 i fält

Nu är dag 7 ute i fält avklarad och vi har insett att vi måste ge en förklaring på vad exakt det är vi gräver samt varför.

I Dibjärs som ligger placerat utanför Hörsne går det att med ögat urskilja ett flertal vallar som bildar en slags konstruktionsform. Därefter har handledarna beslutat att vi studenter ska gräva oss igenom dessa vallar från två olika håll, schakt 1 och 2. I syfte att försöka reda ut om dessa vallar bildar en konstruktion som en mur eller inte. Vi har nu kommit fram till att dessa vallar skapar en slags mur som också innehåller en fyllning i form av jord och sten. Det som är av intresse i nuläget är att ta reda på om dessa två vallar är byggda på liknande sätt eller inte. I omgivande miljö till dessa vallar finns ett flertal gropar vilket vi spekulerar till att vara där människorna som skapade dessa vallar har hämtat fyllningen ifrån. Vilket i sin tur ger en tendens på oordning i schakten, bland både fynd och konstruktion. Eftersom att det översta lagret alltså får den äldsta dateringen.

Provgroparna som ligger placerade i centrum av dessa vallar har en aktivitet blivit lokaliserad via fosfatanalyser och grävningar. De innehåller mörk och fin jord och inga stenar. Vilket vi spekulerar till att det kan ha varit ett hus i detta område vilket också är baserat på den mängd lercleaning som de hittills hittat.

Schakt 1 berättar idag att en synlig vägg har dykt upp i deras vall som också kan liknas vid ett trappsteg. De spekulerar kring att trappan/väggen ska ha varit en del av en konstruktion. Men i övrigt har det varit en fyndfattig dag endast ett lerlager har dykt upp i mitten av vallen och ett litet flintavslag, som hittades av Austin. I övrigt fortsätter de att gräva sig nedåt. Aramis har idag varit lös och ligger och håller koll på mattes schakt men tar emellanåt en paus för att leka med pinnar.

Aramis har återgått till att vakta mattes schakt.
Schakt 1 med Emmelie, Emilie, Austin och Emma, samt Alexander var med vid diskussionen.
Emma som fyller i kontextblankett och den omtalade trappan i vallen.

Schakt 2, har idag fokuserat på att ta sig nedåt samt jämna ut schaktet för att kunna ta 3D-bilder och skriva om de två nya kontexterna som dök upp på varsin sida av den troliga ”fyllningen” i konstruktionen. Utöver det har vi planerat att fortsätta på vår yogakarriär i fält bland annat i form av solhälsning för att skynda på sommaren och hålla humöret uppe.

Emilia 3D-fotar.

Provgrop 05, grävs av Adam, han har idag hittat två troliga hästskosömmar vilket han berättar är några av de bättre fynden för honom. Adam berättar också att gårdagens troliga ”kritpipa” idag kan ha ändrats till att eventuellt vara bränt ben på grund av att Oskar fann ett liknande fynd fast i större format som är tolkat till att vara benmaterial. Han berättar att de har väldigt lika konsistens. Adam poängterar också att hans schaktkanter är väldigt snygga och rena vilket han lägger ner mycket tid på. Jag kan bara hålla med honom om att de är fantastiskt fina.

Adams troliga hästskosöm.
Adams andra troliga hästskosöm.

Provgrop 06, grävs av Oskar, han berättar att han nu har kommit ner i kontext 2, nivå 2. En nivåförändring skapas när ett jordlager är för djupt för att endast vara en nivå och för att förtydliga kontextens djup. Oskar har idag hittat både brända och obrända ben och en hel del lercleaning men även några flintavslag. Han berättar att hans jord är som att ha semester eftersom det går fort och enkelt nedåt. Men han påpekar även den otroliga myrinvasionen som dykt upp i nästan alla schakt.

Provgrop 07, grävs av Eric, han har idag hittat kol, bränt ben och lercleaning i sin provgrop. Han säger att jorden är fin och lättarbetad eftersom det inte finns något sten ännu. Eric berättar också om problematiken med att myrorna nu är överallt, till och med i lådorna.

Sören jobbar på med sitt schakt längs med vattnet, han hittade idag en troligt bearbetad träbit, han berättar att de bevaras väldigt väl i så pass fuktiga miljöer som han hittade den i. Han berättar att han ska gräva sig ner till samma djup som det var där han hittade träbiten och hoppas på att hitta fler fynd. Men man får akta sig från vattnet i omgivningen så man inte trillar i, eftersom det är så nära vattnet.

Den troligt bearbetade träbiten.
Sören i sitt schakt vid vattnet. Där han gräver på bilden är där han hittade träbiten.

Dagens vinnare i avslappnad stil går till Adam, han gräver med stil.

Adam som gräver med stil.

Det var allt för mig. Ha en fortsatt trevlig kväll och fortsätt läsa vår blogg! /Olivia


Dag 8 i fält

Nu är den åttonde dagen för utgrävningen vid Dibjärs fornborg avslutad. Dagen har varit en varm tillställning i motsats till förra veckans frysgrader där myrorna fortsätter att vandalisera de olika schakten.

Aramis var på sitt vanliga pinn glada humör och fick även lekfarbror Adam att börja delta.

Aramis laddar batterierna efter dagens lekaktiviteter med lekfarbror Adam

Schakt 1

Schakt 1 färdigställde och gjorde de sista skärslevstagen i schaktet då de kommit ner till berggrunden. Vad som kunde tolkas var att de stenar som hittades utmed berggrunden är möjligen ditlagda medvetet och därmed mycket troligt är en del utav muren/vallen. Under dagen så har det varit väldigt fyndfattigt då det hittades främst mindre mängder av kol. Schaktet är till stora delar avslutat och bara profilritningar återstår, som kommer att utföras efter påsk.

Schakt 2

Schakt 2 gräver också i en trolig mur/vall och under dagens grävning så har det kommit fram två yttre stenlager och innanför dessa två så har det hittats ett lager som består främst utav sand och är helt fritt från sten. Det har även ändrats till kontext 6 och 7 nivå 2. Det har även gjorts 3D fotografering utav de två stenlagren under dagen. Fynd som hittats under dagens grävning har varit en järnspik samt under slutminuterna av dagen så hittades ett antal tänder som på plats tolkades att möjligen vara mänskliga. Det har även blivit lite tillökning i schakt två då Emmelie B och grävmaskoten Aramis har anslutit till gruppen från Schakt 1.

Schakt 2 i den södra vallen, Olivia som smått ber till arkeologiguden för det eventuella människofyndet

PG04

Provgrop 4 började gräva ner i ett lager av fuktig sand, där hittades det ett lager av något som möjligtvis skulle kunna vara slipmjöl, som hade en grön nyans. Det har även hittas en bearbetat träbit som möjligtvis skulle kunna vara en del utav en slipstens mekanism eller ställning? Det kommer att göras C14 tester på träbiten.

PG05

I Adams provgrop 5 så har dagens arbete främst bestått av att förtydliga berggrunden som började framträda under dag 7. Väldigt få fynd som hittats idag, då det främst har varit mindre kolbitar som kommit fram under arbetet.

PG06

Provgrop 6 har avslutats idag då dagens arbete har främst bestått utav att gräva fram och förtydliga berggrunden och avslutande dokumentation. Det var fyndfattigt i närheten till berggrunden och har ej hittats några fynd under dagen.

PG07

Provgrop 7 har fortsatt sin grävning neråt där det troligtvis är berggrund som har börjat att framträda. Dagens fynd har varit ett flertal järnföremål i form av järnspikar 2st, hästskosöm 2st, bränt ben och en hel del kol.

PG07 järnspik samt hästskosöm

PG08 – 10

Då schakt 1 i den västra vallen blev färdigställt under dagen så påbörjades 3 stycken nya provgropar. Målen med dessa är att eventuellt kunna se om det har funnits ytterligare fler vallar västerut. Då arbetet för tillfället har främst bestått av att avlägsna torven så har det inte hänt så mycket.

Detta var resultatet efter dag 8 vid utgrävningen av Dibjärs fornborg. Vi önskar en glad påsk och fortsatt grävning nästa vecka! /Oskar

Ny dag nya möjligheter

Idag har solen lyst över arkeologerna i Dibjärs och måndag innebär nya tag och självklart mer hundgos då Aramis maskoten fortfarande är med och överser arbetet.

Aramis som övervakar grävningen och hejar på.

Schakt 1

I schakt 1 fortsätter arbetet med att utröna vad som är naturlig vall och vad som är konstruktion. I två av de 8 fyndområderna – som är 1x1m, lagda bredvid varandra i en rak linje över vallen – grävdes berggrunden fram i fredags, i ruta 1 & 2.
Idag har gruppen istället fokuserat på mitten av schaktet, det vill säga fyndområde 4 & 5 med en avstickare till fyndområde 7 & 8 för att försöka hitta slutet på det kalkgrus som dominerat rutorna.

Främst: Fyndområde 1 och 2 där berggrunden syns tydligt. Emma och Emilie sitter och tacklas med en rot i fyndområde 3 och 4


Fyndområde 3 & 4 har blivit allt fyndfattigare och sten har reducerats betydligt till att bestå mest av jord. Gruppen skall imorgon fortsätta för att se vart berggrunden slutar och om de stenar som idag grävts upp är en del av en konstruktion eller inte.

Schakt 2

Idag har det varit en spännande dag för schakt 2. De har hittar flera stenar som är roströda som visar på att antingen har metall legat invid dem eller att det är faktiskt myrmalm gruppen hittat.

Hanna är jätte glad för hon har precis hittat ännu en myrmalms sten.
En sida av myrmalms stenen.
Andra sidan av myrmalmen.

De har även hittat oidentifierade metallföremål men även eventuellt en slipsten som inte är, i sådana fall, speciellt använd. De har även hittar ”lerstenar” i brist på bättre ord då det är rejäla klumpar av lera i storlek av stenar på ca 15 cm.

”Lerstenen”
Slipstenen.


I pausen bestämde sig Olivia och Hanna för att prova att klättra i träd men slutade mer i trädkramning, klart att arkeologer måste få fjanta sig lite med och få vårkänslor!

Olivia och Hanna som ”klättrar träd”.

Provgrop 2

Gropen som ligger intill vattnet och är fokuserat kring en slipsten som ligger in situ på sin plats till skillnad från de andra på området som dragits upp vid utdikningen av floden. Det syns tydligt att stenen är på sin ursprungliga plats då vatten runnit omkring stenen och lämnat därmed sitt avtryck i profilen i marken. Slemsand har sköljts upp på stranden men kring stenen där vatten spolat omkring är en skarp gräns där jord påbörjas igen.

Provgrop 2 med slipstenen på sin ursprungliga plats. De synliga kanterna som syns ned mot stenen är naturliga angräsningar pågrund av hur vattnet rört sig.

Området skall förhoppningsvis fotas med drönare för att kunna göra en 3d modell. Det gick inte att göra idag då floden fungerar som en vindtunnel och risken att drönaren dras med är allt för stor, förhoppningen är alltså att vinden skall vara lugnare och därmed kunna fota av platsen.

I förgrunden: Slipstenarna som flyttats upp när floden uppdigades. Bakgrunden: Sören och Alexander som med stor koncentration ser om det går att fota med drönaren eller ej, tyvärr gick det inte idag.

Provgrop 5

Provgropen öppnades förra veckan och arbetet fortsätter där. Idag har mycket kol hittats men även lerklining och järn. Rutan har generellt inte lika mycket sten som de stora schakten utan har med sporadiskt stora stenar på ca 15 cm.

Provgrop 5 så som den sett ut idag.


Ett föremål som skapade mycket diskussion är ett kritvitt föremål. Osteologerna är alla överens om att detta inte är ben, arkeologerna att det inte är keramik. Diskussionen gick därför till om det skulle kunna vara en del av en kritpipa, mysteriet kan lösas imorgon då en mörkfläck på föremålet kan ljusna och därmed indikera att det är en kritpipa då dessa färgas av jorden och när de väl tas upp skiftar de tillbaka till sin krämiga elfenbensfärg. Dock om det är en kritpipa förändrar det mycket hur vi skall se på provgrop 5s fynd då det förändrar datering avsevärt. Kritpipor kan nämligen dateras 1500/1600 och framåt mot 1800-talet.

Krita? Lera? Vi vet inte ännu.

Provgrop 6

Fynden har idag varit varierade med att gropen bytt nivå i kontext 2 då provgroparna som inte har tydlig avgränsning till ny kontext gräver främst i så kallade stick. Detta innebär att vi gräver 10 cm i taget ca så vida inget väldigt tydligt som markerar att något nytt sker i jorden skulle ske. Diskussion i provgrop 6 är om bränd lerklining hittats eller inte, det kan vara så att den är delvis bränd, men att hitta lerklining drar dateringen neråt en aning för platsen istället för som provgrop 5 som kan dateras mot mer modernare.

Oscar fotograferar för att sedan kunna börja på nästa nivå.
Emilia som sållar jord från schakt 2

Det var allt från idag /Emmelie B.

Dag 7 i fält

Nu är dag 7 ute i fält avklarad och vi har insett att vi måste ge en förklaring på vad exakt det är vi gräver samt varför.

I Dibjärs som ligger placerat utanför Hörsne går det att med ögat urskilja ett flertal vallar som bildar en slags konstruktionsform. Därefter har handledarna beslutat att vi studenter ska gräva oss igenom dessa vallar från två olika håll, schakt 1 och 2. I syfte att försöka reda ut om dessa vallar bildar en konstruktion som en mur eller inte. Vi har nu kommit fram till att dessa vallar skapar en slags mur som också innehåller en fyllning i form av jord och sten. Det som är av intresse i nuläget är att ta reda på om dessa två vallar är byggda på liknande sätt eller inte. I omgivande miljö till dessa vallar finns ett flertal gropar vilket vi spekulerar till att vara där människorna som skapade dessa vallar har hämtat fyllningen ifrån. Vilket i sin tur ger en tendens på oordning i schakten, bland både fynd och konstruktion. Eftersom att det översta lagret alltså får den äldsta dateringen.

Provgroparna som ligger placerade i centrum av dessa vallar har en aktivitet blivit lokaliserad via fosfatanalyser och grävningar. De innehåller mörk och fin jord och inga stenar. Vilket vi spekulerar till att det kan ha varit ett hus i detta område vilket också är baserat på den mängd lercleaning som de hittills hittat.

Schakt 1 berättar idag att en synlig vägg har dykt upp i deras vall som också kan liknas vid ett trappsteg. De spekulerar kring att trappan/väggen ska ha varit en del av en konstruktion. Men i övrigt har det varit en fyndfattig dag endast ett lerlager har dykt upp i mitten av vallen och ett litet flintavslag, som hittades av Austin. I övrigt fortsätter de att gräva sig nedåt. Aramis har idag varit lös och ligger och håller koll på mattes schakt men tar emellanåt en paus för att leka med pinnar.

Aramis har återgått till att vakta mattes schakt flitigt.
Schakt 1 med Emmelie, Emilie, Austin och Emma, samt Alexander var med vid diskussionen.
Emma som fyller i kontextblankett och den omtalade trappan i vallen.

Schakt 2, har idag fokuserat på att ta sig nedåt samt jämna ut schaktet för att kunna ta 3D-bilder och skriva om de två nya kontexterna som dök upp på varsin sida av den troliga ”fyllningen” i konstruktionen. Utöver det har vi planerat att fortsätta på vår yogakarriär i fält bland annat i form av solhälsning för att skynda på sommaren och hålla humöret uppe.

Emilia som 3D-fotar schakt 2.

Provgrop 05, grävs av Adam, han har idag hittat två troliga hästskosömmar vilket han berättar är några av de bättre fynden för honom. Adam berättar också att gårdagens troliga ”kritpipa” idag kan ha ändrats till att eventuellt vara bränt ben på grund av att Oskar fann ett liknande fynd fast i större format som är tolkat till att vara benmaterial. Han berättar att de har väldigt lika konsistens. Adam poängterar också att hans schaktkanter är väldigt snygga och rena vilket han lägger ner mycket tid på. Jag kan bara hålla med honom om att de är fantastiskt fina.

Adams ena troliga hästskosöm.
Trolig hästskosöm nummer 2 som Adam hittade.

Provgrop 06, grävs av Oskar, han berättar att han nu har kommit ner i kontext 2, nivå 2. En nivåförändring skapas när ett jordlager är för djupt för att endast vara en nivå och för att förtydliga kontextens djup. Oskar har idag hittat både brända och obrända ben och en hel del lercleaning men även några flintavslag. Han berättar att hans jord är som att ha semester eftersom det går fort och enkelt nedåt. Men han påpekar även den otroliga myrinvasionen som dykt upp i nästan alla schakt.

Provgrop 07, grävs av Eric, han har idag hittat kol, bränt ben och lercleaning i sin provgrop. Han säger att jorden är fin och lättarbetad eftersom det inte finns något sten ännu. Eric berättar också om problematiken med att myrorna nu är överallt, till och med i lådorna.

Sören jobbar på med sitt schakt längs med vattnet, han hittade idag en troligt bearbetad träbit, han berättar att de bevaras väldigt väl i så pass fuktiga miljöer som han hittade den i. Han berättar att han ska gräva sig ner till samma djup som det var där han hittade träbiten och hoppas på att hitta fler fynd. Men man får akta sig från vattnet i omgivningen så man inte trillar i, eftersom det är så nära vattnet.

Sörens troliga bearbetade träfynd.
Sören som jobbar på flitigt i sitt Schakt.

Dagens vinnare i avslappnad stil går till Adam, han gräver med stil.

Adam med stil.

Det var allt för mig. Ha en fortsatt trevlig kväll och fortsätt läsa vår blogg! /Olivia

Dibjärs dag 5

Äntligen den femte grävdagen har vi fått lite mer värme än de tidigare grävdagarna även om marken var rätt frusen i morse. Vi började dagen med ABBA-fest och fortsatte sedan att spela 80-tals låtar för att hålla humöret uppe!

Olivia hittade en spik i schakt 2.
Eriks grop.

I Erik’s provgrop där mycket spännande fynd har gjorts de tidigare dagarna fortsätter fynden att komma fram, idag har han hittat en spik och ben av eventuellt får, samt en kota från en ko, även de stora kolbitarna som kunde skymtas i marken igår grävdes fram idag.

Benfragment från möjligen får.
Adams grop.
Oskar borstar sin grop.

I de nyöppnade provgroparna som påbörjades igår utifrån de fosfatprover som gjorts har inte några större fynd ännu kommit fram. Oskar har i sin provgrop hittat lite kol och några fragment keramik med intressant mönster medan Adam i sin provgrop än så länge endast hittat…yeop, du gissa rätt…kol.

Keramik med intressant mönster.

I schakt 1 där Emmelie, Austin, Emma och Emilie håller hus har de än en gång nått berggrunden, denna gång på den andra grunda delen av schaktet så nu fortsätter de nedåt i den mittersta delen av schaktet. Deras fynd har idag bestått av kol, en spik samt obrända revbensfragment som tillhör okänd art. De har även hittat två olika typer av flinta, sydskandinavisk samt gotländsk. I förhållande till varandra skiljer de sig utifrån hur pass homogen deras sammansättning är. Den sydskandinaviska är mycket bättre än den gotländska eftersom den är mer kompakt och homogen i sin struktur, då den från ön är mer purös och sandig i sin sammansättning. En snabbkurs i flinta som Emmelie gav mig!

Schakt 1 med Emilie som gräver.
Till vänster sydskandinavisk flinta och till höger gotländsk flinta.

I schakt 2 där jag, Olivia och Hanna gräver fortsätter hoppet om att kunna forma sig någon slags uppfattning om vad som försegått på platsen i historisk tid och de konstanta diskussionerna om vilken tidsperiod som vårat schakt möjligen skulle kunna tolkas som. Är det bronsålder, möjligen järnålder eller medeltid, eller.. allihopa. Vi får väll se! Bland fynden fanns det idag kol, en spik, små fragment av keramik och en något större järnbit samt ett antal små. Vi fick även en till kompis på grävplatsen, hunden Styx som höll oss sällskap vid schaktkanten. Aramis var dock inte jätteglad över att behöva dela med sig av sin tron som arkeologhund.

Järnfragment.
Aramis och Emmelie.
Schakt 2 vid dagens slut och en trött Styx till vänster om schaktet.

Trevlig Helg!

Hälsningar, Emilia